ร่วมเดินทางเข้าสู่โลกใบใหม่ สังคมแห่งการออมเสมือนจริงไปพร้อมๆกัน ธนาคารออมสินขอเชิญน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษในโลกเสมือนจริงของเรา ซึ่งน้องๆสามารถร่วมสนุกและรับทุนการศึกษาได้ง่ายๆ เพียงสะสมเงิน G ให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีกติกาดังต่อไปนี้

ระยะเวลากิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 23.59 น.

กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. ลงทะเบียนและสร้างตัวตนเสมือนจริง เข้าร่วมทำภารกิจอะไรก็ได้ภายใน Virtual School Bank ซึ่งทุกภารกิจจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน G
 2. รวบรวมเงิน G ที่ได้จากการทำภารกิจ นำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง ยอดเงินออมในบัญชียิ่งสูง จำนวนทุนการศึกษาที่ได้ก็ยิ่งสูงตามไปด้วย ดังนี้
  • เงินออมในบัญชี 1,001-1,500 G แลกรับทุนการศึกษา 100 บาท
  • เงินออมในบัญชี 1,501-2,500 G แลกรับทุนการศึกษา 200 บาท
  • เงินออมในบัญชี 2,501-3,500 G แลกรับทุนการศึกษา 300 บาท
  • เงินออมในบัญชี 3,501-4,500 G แลกรับทุนการศึกษา 400 บาท
  • เงินออมในบัญชี 4,501-5,500 G แลกรับทุนการศึกษา 500 บาท
  • เงินออมในบัญชี 5,501-6,500 G แลกรับทุนการศึกษา 600 บาท
  • เงินออมในบัญชี 6,501-7,500 G แลกรับทุนการศึกษา 700 บาท
  • เงินออมในบัญชี 7,501-8,500 G แลกรับทุนการศึกษา 800 บาท
  • เงินออมในบัญชี 8,501-9,500 G แลกรับทุนการศึกษา 900 บาท
  • เงินออมในบัญชี 9,501 G ขึ้นไป แลกรับทุนการศึกษา 1,000 บาท
 3. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลฯ ต้องเป็นเยาวชนที่ร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง “Virtual School Bank by GSB” เท่านั้น
 4. จำกัดสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์
 5. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลฯ คือผู้ที่มีค่า G ในสมุดบัญชีเงินฝากเสมือนจริงโดยมีค่า G มากที่สุด เรียงลำดับลงไปจนกว่าเงินรางวัลจะหมด ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
 6. รางวัลสำหรับส่งเสริมการออมของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม (Virtual School Bank) จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน ที่มี ชื่อ - สกุล ของผู้เล่น(ผู้ที่นำค่า G มาแลก) ตรงกับชื่อที่ปรากฏในสมุดบัญชีเท่านั้น
 7. วันสิ้นสุดการส่งหลักฐานหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินเพื่อรับรางวัล คือวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 23.59 น.
 8. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ติดต่อแลกรับทุนการศึกษาได้ที่ คุณอุรณา บริเวณหน้าโรงเรียน